ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince ENDO SAVUNMA VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş. (ESİS) internet sitesi aracılığı ile ilgili formları doldurarak doğrudan ya da eklediğim belgeler içeriğinde ESİS’e vermiş olduğum özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin, ESİS tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatma formunu okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve aydınlatma formunda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; özgür iradem sonucu aydınlatma formunda belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerimin aydınlatma formunda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine onay verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.